Love Quotes in Hindi – Rishte Barkarar Rakhne

Rishte barkarar rakhne ki sirf ek hi shart hai,
kisi ki kamiya nahin, acchaiya dekhe.

Love Quotes in Hindi

 

------------------------------------

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: